Bảng chi phí đăng ký tạm tính

BẢNG TẠM TÍNH CHI PHÍ ĐĂNG KÝ XE TẠI HÀ NỘI
                  Áp dụng từ : 10/10/2017
Khách hàng có Hộ khẩu thường trú tại Tp. Hà Nội              
                    Đơn vị tính: VND
STT LOẠI XE GIÁ XE THUẾ TRƯỚC BẠ ĐĂNG KÝ ĐĂNG KIỂM BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ/ NĂM TỔNG CHI PHÍ ĐĂNG KÝ TỔNG CHI PHÍ & GIÁ XE
(Chưa tính BH vật chất)
BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE / NĂM
MỨC THUẾ THUẾ
    a b c=a x b d e f g=c+d+e+f h=a+g Giá 
1 Camry 2.5Q 1,302,000,000 12% 156,240,000 20,000,000 340,000 480,000 177,060,000 1,479,600,000 20,083,000
2 Camry 2.5G 1,116,000,000 12% 133,920,000 20,000,000 340,000 480,000 154,610,000 1,270,610,000 17,856,000
3 Camry 2.0E 997,000,000 12% 119,640,000 20,000,000 340,000 480,000 140,330,000 1,139,330,000 15,952,000
4 Fortuner V (4x4) 1,308,000,000 12% 156,960,000 20,000,000 340,000 873,000 178,173,000 1,486,173,000 20,928,000
5 Fortuner V (4x2) 1.149,000,000 12% 137,880,000 20,000,000 340,000 873,000 159,093,000 1,308,093,000 18,384,000
6 Fortuner 2.5G 981,000,000 12% 117,720,000 20,000,000 340,000 873,000 138,933,000 1,119,933,000 15,696,000
7 Corolla 2.0CVT 893,000,000 12% 107,160,000 20,000,000 340,000 480,000 127,980,000 1,020,980,000 15,728,000
8 Corolla 2.0RS 936,000,000 12% 112,320,000 20,000,000 340,000 480,000 133,140,000 1,069,140,000 14,976,000
9 Corolla 1.8CVT 779,000,000 12% 93,480,000 20,000,000 340,000 480,000 114,300,000 893,300,000 12,464,000
10 Corolla 1.8MT 702,000,000 12% 84,240,000 20,000,000 340,000 480,000 105,060,000 807,060,000 11,232,000
11 Vios G 622,000,000 12% 74,640,000 20,000,000 340,000 480,000 94,130,000 706,130,000 9,952,,000
12 Vios E 564,000,000 12% 67,680,000 20,000,000 340,000 480,000 88,010,000 649,010,000 9,024,000
13 Yaris E 592,000,000 12% 79,320,000 20,000,000 340,000 480,000 100,010,000 761,010,000 9,472,000
14 Yaris RS 642,000,000 12% 83,880,000 20,000,000 340,000 480,000 104,570,000 803,570,000 10,272,000
15 Innova V 995,000,000 12% 97,680,000 20,000,000 340,000 873,000 118,780,000 932,780,000 15,920,000
16 Innova E 793.,000,000 12% 84,600,000 20,000,000 340,000 873,000 105,700,000 810,700,000 12,688,000
17 Innova G  859,000,000 12% 89,760,000 20,000,000 340,000 873,000 110,860,000 858,860,000 13,744,000
18 Hiace Die 1,240,000,000 12% 139,680,000 150,000 340,000 1,260,000 141,454,400 1,305,454,400 19,840,000
19 Hiace Gas 1,131,000,000 12% 130,080,000 150,000 340,000 1,260,000 131,854,400 1,215,854,400 18,096,000
20 Land Cruiser Prado 2,167,000,000 12% 238,680,000 20,000,000 340,000 873,000 259,770,000 2,248,770,000 34,672,000
21 Land Cruiser (mâm đúc) 3,650,000,000 12% 324,240,000 20,000,000 340,000 873,000 345,330,000 3,047,330,000 58,400,000
22 Toyota 86 1,678,000,000 12% 201,360,000 20,000,000 340,000 480,000 222,450,000 1,900,450,000 26,882,000
23 Hilux G 806,000,000 2% 14,700,000 500,000 340,000 1,260,000 16,392,100 751,392,100 12,896,000
24 Hilux E 695,000,000 2% 12,740,000 500,000 340,000 1,260,000 14,432,100 651,432,100 11,120,000

Để thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Bán Hàng: 0932 299 388

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
0932 299 388

quảng cáo


Google+